Top

TAHRA Program Meeting Events

May 2021

May Program Meeting

TAHRA Program Meeting

May 19, 2021 | 12 - 1 p.m.

Sun

Mon

Tue

Wed

Thu

Fri

Sat

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31


TAHRA Program Meeting

July 2021

July Program Meeting

TAHRA Program Meeting

July 21, 2021 | 12 - 1 p.m.

Sun

Mon

Tue

Wed

Thu

Fri

Sat

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31


TAHRA Program Meeting

August 2021

August Program Meeting

TAHRA Program Meeting

August 18, 2021 | 12 - 1 p.m.

Sun

Mon

Tue

Wed

Thu

Fri

Sat

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31


TAHRA Program Meeting

September 2021

September Program Meeting

TAHRA Program Meeting

September 15, 2021 | 12 - 1 p.m.

Sun

Mon

Tue

Wed

Thu

Fri

Sat

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30


TAHRA Program Meeting

October 2021

October Program Meeting

TAHRA Program Meeting

October 20, 2021 | 12 - 1 p.m.

Sun

Mon

Tue

Wed

Thu

Fri

Sat

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31


TAHRA Program Meeting

November 2021

November Program Meeting

TAHRA Program Meeting

November 17, 2021 | 12 - 1 p.m.

Sun

Mon

Tue

Wed

Thu

Fri

Sat

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30


TAHRA Program Meeting